/

Polityka Prywatności

/

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i plików „cookies”

Polityka Prywatności i plików „cookies”

Polityka Prywatności  i wykorzystywania plików „cookies” 

DEFINICJE

 1. Administrator, Legavi – RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760.

 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

 3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych wraz z informacją o ochronie danych osobowych.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub korzystająca z jakichkolwiek usług świadczonych przez Administratora (np. Porad prawnych przez Telefon).

 6. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca 1) Rezerwacji terminu u wybranego Profesjonalisty lub Kancelarii lub 2) korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w tym wystawienia opinii, zadawania pytań Profesjonaliście czy zapisująca się na usługi dodatkowe.

 7. Formularz rezerwacji lub Rezerwacja – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie porady prawnej przez telefon lub porady prawnej na piśmie i ich realizację.

 8. Profesjonalista – korzystający z Serwisu, będący prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem. 

 9. Kancelaria – podmiot zatrudniający zespół prawników, miejsce świadczenia usług prawnych.

 10. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowe oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na Stronie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

 11. Strona internetowa lub Serwis – www.legavi.pl wraz z podstronami.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.

 2. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie: a) Niezbędne Pliki cookie: Te Pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu. b) Opcjonalne Pliki cookie: Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

  1. funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;

  2. analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;

  3. reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

 3. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich ponownej instalacji.

 4. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne Pliki cookie. Poniżej znajduje się więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane. 

 5. Sesyjne Pliki cookie są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

 6. „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Na końcu dokumentu znajduje się lista plików cookie wraz z okresem ich żywotności. 

 7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 9. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: a) Google Chrome; b) Mozilla Firefox; c) Microsoft Edge

 10. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe i przetwarza je zgodnie z obowiązującym prawem. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Serwisu (nie jest ani umową ani regulaminem).

 3. Legavi przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, Profesjonalistów, osób świadczących usługi w ramach Kancelarii, kontrahentów, osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową, osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem social mediów, tj.: Instagrama oraz Linkedina (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje tych platform. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Linkedin i Instagram są udostępnione każdorazowo na tych platformach. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych zewnętrznych kanałów komunikacji (social mediów), w tym dotyczących danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane dla Klientów w punkcie 3. 

 4. Celem Legavi jest umożliwienie Profesjonalistom świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów, promując tym samym Serwis. W związku z tym Legavi oraz Profesjonaliści, w tym Kancelarie przetwarzają dane osobowe Klientów dla własnych celów i w związku z tym są osobnymi administratorami danych osobowych. 

 5. Gdy Klient dokona Rezerwacji usługi porady telefonicznej lub porady prawnej na piśmie Zespół Legavi rozpatruje zgłoszenie, a następnie kieruje je do Profesjonalisty. Po przyjęciu zgłoszenia przez Profesjonalistę dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Profesjonalistą o świadczenie usług przez Profesjonalistę na rzecz Klienta. Legavi udostępnia Profesjonaliście za pomocą Serwisu dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia usług na rzecz Klienta. Profesjonalista staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta i w związku z tym jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów. Te same zasady, co Profesjonalistę tyczą się Kancelarii (w tym osób świadczących osób usługi w ramach Kancelarii). 

 6. Cele w jakich Profesjonalista będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta będzie uzależnione od zgody, jaką Klient udzielił Profesjonaliście na przetwarzanie jego danych osobowych oraz od tego czy Klient takiej zgody nie wycofał lub czy nie zgłosił sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Profesjonalistę. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, którzy będą przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). 

 7. Istotą funkcjonowania Serwisu jest dokonywanie Rezerwacji usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia terminu wykonania usługi. Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu korespondencję e-mail i/lub wiadomości SMS zawierające niezbędne informacje związane z dokonaną Rezerwacją i jej statusem (np. przypomnienie o zbliżającym się terminie, prośba o potwierdzenie terminu czy informacja o odwołaniu terminu). Będą to treści związane z dokonaną Rezerwacją. 

 8. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 9. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01 lutego 2024 r.

 10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów przez Legavi znajduje się w punkcie poniżej.

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTA PRZEZ ADMINISTRATORA. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje, jak przetwarzamy dane osobowe Klientów Legavi. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@legavi.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych 

W ramach korzystania z serwisu oraz dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Legavi będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 1. Imię i nazwisko 

 2. Adres e-mail 

 3. Numer telefonu 

 4. IP Urządzenia 

 5. Datę i godzinę Rezerwacji oraz jej typ,

 6. Inne dane, które podasz np. informacje dotyczące Twojego problemu prawnego, które opiszesz na etapie Rezerwacji. 

Podanie danych osobowych w Legavi jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania jednego lub większej liczby celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wraz z okresem ich przechowywania 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) są przetwarzane przez Administratora w celu: 

 1. dostarczania, gromadzenia i udostępniania treści w Serwisie (art. 6 ust 1 lit f RODO) – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie Serwisu Legavi. 

 2. obsługi dokonanej Rezerwacji, aby umożliwić Profesjonaliście świadczenie usług – takie przetwarzanie danych osobowych osobowych jest konieczne do realizacji zamówionej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po złożeniu żądania dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Legavi udostępnimy Twoje dane osobowe Profesjonaliście, aby mógł świadczyć usługi bezpośrednio na Twoją rzecz. Będziemy przechowywać te dane osobowe i udostępnimy je Profesjonaliście lub Kancelarii, która zatrudnia Profesjonalistę lub która będzie świadczyć usługi. W momencie, gdy udostępniamy Twoje dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Profesjonalisty lub Kancelarii w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie. Dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Legavi z Klientami lub Profesjonalistami. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. 

 3. wysyłania informacji dotyczących dokonanej Rezerwacji za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (e-mail i/lub SMS), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypomnienia o terminie Rezerwacji są istotnym elementem modelu biznesowego Administratora oraz świadczonych przez niego usług. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 4. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej, związanej z wykonywanymi usługami (np. udzielania odpowiedzi na pytania złożone przez formularz kontaktowy czy wiadomość e-mail itp.), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe są przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. udzielenia odpowiedzi na zapytanie związane  z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane są przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

 6. prowadzenia kontaktów telefonicznych bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możemy Cię w uzasadnionych przypadkach powiadomić o odwołaniu Rezerwacji, zmianie jego terminu czy prośby o potwierdzenie. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi oraz praw wynikających z zawartych umów, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. zamieszczania opinii – w stosunku do danych widocznych na Legavi przy zamieszczonej opinii, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz weryfikacji tożsamości osoby dodającej opinię w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Należy mieć świadomość, że opinie są publicznie dostępne w naszym serwisie. Opinie nie będą anonimizowane i będą dostępne dla wszystkich korzystających z naszych Usług (przy użyciu imienia dodającego opinię oraz pierwszej litery nazwiska np. “Edyta L.”).

 8. interakcji użytkowników na publicznych profilach Administratora w social mediach (Facebook, Linkedin i Instagram) oraz efektywnego prowadzenia tych profili poprzez informowanie użytkowników o działalności oraz aktywności Administratora, w tym promowanie różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług oraz ewentualnie na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu, w tym usunięcia przez Użytkownika komentarza czy polubienia na ww. publicznych platformach lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Należy mieć na uwadze, że zasady odnoszące się do strony/fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 9. badania satysfakcji z oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na budowaniu wizerunku oraz marki Legavi oraz możliwości zapoznania się z potrzebami klientów oraz rynku. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 10. realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przez okres pięciu lat od zakończenia danego roku rozliczeniowego.

 11. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu trwania postępowań, do czasu prawomocnego zakończenia toczących się postępowań lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 12. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w odpowiednich przepisach prawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez Profesjonalistę 

Będziemy przechowywać dane osobowe i udostępnimy je naszym Profesjonalistom lub Kancelarii, która zatrudnia Profesjonalistę lub która będzie przeprowadzać poradę prawną. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Profesjonalisty lub Kancelarii w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie.

Będziesz mógł też odrębnie udzielić zgód Profesjonaliście albo Kancelarii na przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom przez Legavi tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: 

 1. Profesjonalistom, 

 2. Kancelariom, 

 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (m.in. generowaniem przypomnień SMS o Poradzie czy wiadomości e-mail z prośbą o opinię), 

 4. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, 

 5. podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, 

 6. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, 

 7. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, 

 8. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

 9. podmiotom współpracującym przy realizacji umowy, 

 10. innym podwykonawcom oraz podmiotom wspierającym Legavi w realizacji celów przetwarzania.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

 2. prawo do otrzymania kopii danych na podstawie art. 15 ust. 3 RODO;

 3. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

 4. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

 6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient może skorzystać z praw opisanych powyżej kontaktując się z Administratorem na adres kontakt@legavi.pl bądź listownie na adres siedziby Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

Automatyzacja

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (m.in. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja komisji europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez komisję europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Polityka Prywatności  i wykorzystywania plików „cookies” 

DEFINICJE

 1. Administrator, Legavi – RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760.

 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

 3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych wraz z informacją o ochronie danych osobowych.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub korzystająca z jakichkolwiek usług świadczonych przez Administratora (np. Porad prawnych przez Telefon).

 6. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca 1) Rezerwacji terminu u wybranego Profesjonalisty lub Kancelarii lub 2) korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w tym wystawienia opinii, zadawania pytań Profesjonaliście czy zapisująca się na usługi dodatkowe.

 7. Formularz rezerwacji lub Rezerwacja – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie porady prawnej przez telefon lub porady prawnej na piśmie i ich realizację.

 8. Profesjonalista – korzystający z Serwisu, będący prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem. 

 9. Kancelaria – podmiot zatrudniający zespół prawników, miejsce świadczenia usług prawnych.

 10. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowe oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na Stronie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

 11. Strona internetowa lub Serwis – www.legavi.pl wraz z podstronami.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.

 2. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie: a) Niezbędne Pliki cookie: Te Pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu. b) Opcjonalne Pliki cookie: Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

  1. funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;

  2. analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;

  3. reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

 3. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich ponownej instalacji.

 4. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne Pliki cookie. Poniżej znajduje się więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane. 

 5. Sesyjne Pliki cookie są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

 6. „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Na końcu dokumentu znajduje się lista plików cookie wraz z okresem ich żywotności. 

 7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 9. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: a) Google Chrome; b) Mozilla Firefox; c) Microsoft Edge

 10. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe i przetwarza je zgodnie z obowiązującym prawem. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Serwisu (nie jest ani umową ani regulaminem).

 3. Legavi przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, Profesjonalistów, osób świadczących usługi w ramach Kancelarii, kontrahentów, osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową, osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem social mediów, tj.: Instagrama oraz Linkedina (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje tych platform. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Linkedin i Instagram są udostępnione każdorazowo na tych platformach. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych zewnętrznych kanałów komunikacji (social mediów), w tym dotyczących danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane dla Klientów w punkcie 3. 

 4. Celem Legavi jest umożliwienie Profesjonalistom świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów, promując tym samym Serwis. W związku z tym Legavi oraz Profesjonaliści, w tym Kancelarie przetwarzają dane osobowe Klientów dla własnych celów i w związku z tym są osobnymi administratorami danych osobowych. 

 5. Gdy Klient dokona Rezerwacji usługi porady telefonicznej lub porady prawnej na piśmie Zespół Legavi rozpatruje zgłoszenie, a następnie kieruje je do Profesjonalisty. Po przyjęciu zgłoszenia przez Profesjonalistę dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Profesjonalistą o świadczenie usług przez Profesjonalistę na rzecz Klienta. Legavi udostępnia Profesjonaliście za pomocą Serwisu dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia usług na rzecz Klienta. Profesjonalista staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta i w związku z tym jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów. Te same zasady, co Profesjonalistę tyczą się Kancelarii (w tym osób świadczących osób usługi w ramach Kancelarii). 

 6. Cele w jakich Profesjonalista będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta będzie uzależnione od zgody, jaką Klient udzielił Profesjonaliście na przetwarzanie jego danych osobowych oraz od tego czy Klient takiej zgody nie wycofał lub czy nie zgłosił sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Profesjonalistę. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, którzy będą przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). 

 7. Istotą funkcjonowania Serwisu jest dokonywanie Rezerwacji usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia terminu wykonania usługi. Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu korespondencję e-mail i/lub wiadomości SMS zawierające niezbędne informacje związane z dokonaną Rezerwacją i jej statusem (np. przypomnienie o zbliżającym się terminie, prośba o potwierdzenie terminu czy informacja o odwołaniu terminu). Będą to treści związane z dokonaną Rezerwacją. 

 8. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 9. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01 lutego 2024 r.

 10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów przez Legavi znajduje się w punkcie poniżej.

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTA PRZEZ ADMINISTRATORA. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje, jak przetwarzamy dane osobowe Klientów Legavi. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@legavi.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych 

W ramach korzystania z serwisu oraz dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Legavi będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 1. Imię i nazwisko 

 2. Adres e-mail 

 3. Numer telefonu 

 4. IP Urządzenia 

 5. Datę i godzinę Rezerwacji oraz jej typ,

 6. Inne dane, które podasz np. informacje dotyczące Twojego problemu prawnego, które opiszesz na etapie Rezerwacji. 

Podanie danych osobowych w Legavi jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania jednego lub większej liczby celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wraz z okresem ich przechowywania 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) są przetwarzane przez Administratora w celu: 

 1. dostarczania, gromadzenia i udostępniania treści w Serwisie (art. 6 ust 1 lit f RODO) – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie Serwisu Legavi. 

 2. obsługi dokonanej Rezerwacji, aby umożliwić Profesjonaliście świadczenie usług – takie przetwarzanie danych osobowych osobowych jest konieczne do realizacji zamówionej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po złożeniu żądania dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Legavi udostępnimy Twoje dane osobowe Profesjonaliście, aby mógł świadczyć usługi bezpośrednio na Twoją rzecz. Będziemy przechowywać te dane osobowe i udostępnimy je Profesjonaliście lub Kancelarii, która zatrudnia Profesjonalistę lub która będzie świadczyć usługi. W momencie, gdy udostępniamy Twoje dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Profesjonalisty lub Kancelarii w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie. Dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Legavi z Klientami lub Profesjonalistami. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. 

 3. wysyłania informacji dotyczących dokonanej Rezerwacji za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (e-mail i/lub SMS), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypomnienia o terminie Rezerwacji są istotnym elementem modelu biznesowego Administratora oraz świadczonych przez niego usług. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 4. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej, związanej z wykonywanymi usługami (np. udzielania odpowiedzi na pytania złożone przez formularz kontaktowy czy wiadomość e-mail itp.), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe są przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. udzielenia odpowiedzi na zapytanie związane  z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane są przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

 6. prowadzenia kontaktów telefonicznych bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możemy Cię w uzasadnionych przypadkach powiadomić o odwołaniu Rezerwacji, zmianie jego terminu czy prośby o potwierdzenie. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi oraz praw wynikających z zawartych umów, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. zamieszczania opinii – w stosunku do danych widocznych na Legavi przy zamieszczonej opinii, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz weryfikacji tożsamości osoby dodającej opinię w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Należy mieć świadomość, że opinie są publicznie dostępne w naszym serwisie. Opinie nie będą anonimizowane i będą dostępne dla wszystkich korzystających z naszych Usług (przy użyciu imienia dodającego opinię oraz pierwszej litery nazwiska np. “Edyta L.”).

 8. interakcji użytkowników na publicznych profilach Administratora w social mediach (Facebook, Linkedin i Instagram) oraz efektywnego prowadzenia tych profili poprzez informowanie użytkowników o działalności oraz aktywności Administratora, w tym promowanie różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług oraz ewentualnie na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu, w tym usunięcia przez Użytkownika komentarza czy polubienia na ww. publicznych platformach lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Należy mieć na uwadze, że zasady odnoszące się do strony/fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 9. badania satysfakcji z oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na budowaniu wizerunku oraz marki Legavi oraz możliwości zapoznania się z potrzebami klientów oraz rynku. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 10. realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przez okres pięciu lat od zakończenia danego roku rozliczeniowego.

 11. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu trwania postępowań, do czasu prawomocnego zakończenia toczących się postępowań lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 12. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w odpowiednich przepisach prawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez Profesjonalistę 

Będziemy przechowywać dane osobowe i udostępnimy je naszym Profesjonalistom lub Kancelarii, która zatrudnia Profesjonalistę lub która będzie przeprowadzać poradę prawną. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Profesjonalisty lub Kancelarii w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie.

Będziesz mógł też odrębnie udzielić zgód Profesjonaliście albo Kancelarii na przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom przez Legavi tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: 

 1. Profesjonalistom, 

 2. Kancelariom, 

 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (m.in. generowaniem przypomnień SMS o Poradzie czy wiadomości e-mail z prośbą o opinię), 

 4. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, 

 5. podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, 

 6. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, 

 7. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, 

 8. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

 9. podmiotom współpracującym przy realizacji umowy, 

 10. innym podwykonawcom oraz podmiotom wspierającym Legavi w realizacji celów przetwarzania.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

 2. prawo do otrzymania kopii danych na podstawie art. 15 ust. 3 RODO;

 3. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

 4. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

 6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient może skorzystać z praw opisanych powyżej kontaktując się z Administratorem na adres kontakt@legavi.pl bądź listownie na adres siedziby Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

Automatyzacja

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (m.in. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja komisji europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez komisję europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Polityka Prywatności  i wykorzystywania plików „cookies” 

DEFINICJE

 1. Administrator, Legavi – RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760.

 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

 3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych wraz z informacją o ochronie danych osobowych.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub korzystająca z jakichkolwiek usług świadczonych przez Administratora (np. Porad prawnych przez Telefon).

 6. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca 1) Rezerwacji terminu u wybranego Profesjonalisty lub Kancelarii lub 2) korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w tym wystawienia opinii, zadawania pytań Profesjonaliście czy zapisująca się na usługi dodatkowe.

 7. Formularz rezerwacji lub Rezerwacja – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie porady prawnej przez telefon lub porady prawnej na piśmie i ich realizację.

 8. Profesjonalista – korzystający z Serwisu, będący prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem. 

 9. Kancelaria – podmiot zatrudniający zespół prawników, miejsce świadczenia usług prawnych.

 10. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowe oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na Stronie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

 11. Strona internetowa lub Serwis – www.legavi.pl wraz z podstronami.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.

 2. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie: a) Niezbędne Pliki cookie: Te Pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu. b) Opcjonalne Pliki cookie: Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

  1. funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;

  2. analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;

  3. reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

 3. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich ponownej instalacji.

 4. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne Pliki cookie. Poniżej znajduje się więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane. 

 5. Sesyjne Pliki cookie są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

 6. „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Na końcu dokumentu znajduje się lista plików cookie wraz z okresem ich żywotności. 

 7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 9. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: a) Google Chrome; b) Mozilla Firefox; c) Microsoft Edge

 10. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe i przetwarza je zgodnie z obowiązującym prawem. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Serwisu (nie jest ani umową ani regulaminem).

 3. Legavi przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, Profesjonalistów, osób świadczących usługi w ramach Kancelarii, kontrahentów, osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową, osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem social mediów, tj.: Instagrama oraz Linkedina (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje tych platform. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Linkedin i Instagram są udostępnione każdorazowo na tych platformach. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych zewnętrznych kanałów komunikacji (social mediów), w tym dotyczących danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane dla Klientów w punkcie 3. 

 4. Celem Legavi jest umożliwienie Profesjonalistom świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów, promując tym samym Serwis. W związku z tym Legavi oraz Profesjonaliści, w tym Kancelarie przetwarzają dane osobowe Klientów dla własnych celów i w związku z tym są osobnymi administratorami danych osobowych. 

 5. Gdy Klient dokona Rezerwacji usługi porady telefonicznej lub porady prawnej na piśmie Zespół Legavi rozpatruje zgłoszenie, a następnie kieruje je do Profesjonalisty. Po przyjęciu zgłoszenia przez Profesjonalistę dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Profesjonalistą o świadczenie usług przez Profesjonalistę na rzecz Klienta. Legavi udostępnia Profesjonaliście za pomocą Serwisu dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia usług na rzecz Klienta. Profesjonalista staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta i w związku z tym jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów. Te same zasady, co Profesjonalistę tyczą się Kancelarii (w tym osób świadczących osób usługi w ramach Kancelarii). 

 6. Cele w jakich Profesjonalista będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta będzie uzależnione od zgody, jaką Klient udzielił Profesjonaliście na przetwarzanie jego danych osobowych oraz od tego czy Klient takiej zgody nie wycofał lub czy nie zgłosił sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Profesjonalistę. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, którzy będą przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). 

 7. Istotą funkcjonowania Serwisu jest dokonywanie Rezerwacji usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia terminu wykonania usługi. Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu korespondencję e-mail i/lub wiadomości SMS zawierające niezbędne informacje związane z dokonaną Rezerwacją i jej statusem (np. przypomnienie o zbliżającym się terminie, prośba o potwierdzenie terminu czy informacja o odwołaniu terminu). Będą to treści związane z dokonaną Rezerwacją. 

 8. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 9. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01 lutego 2024 r.

 10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów przez Legavi znajduje się w punkcie poniżej.

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTA PRZEZ ADMINISTRATORA. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje, jak przetwarzamy dane osobowe Klientów Legavi. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@legavi.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych 

W ramach korzystania z serwisu oraz dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Legavi będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 1. Imię i nazwisko 

 2. Adres e-mail 

 3. Numer telefonu 

 4. IP Urządzenia 

 5. Datę i godzinę Rezerwacji oraz jej typ,

 6. Inne dane, które podasz np. informacje dotyczące Twojego problemu prawnego, które opiszesz na etapie Rezerwacji. 

Podanie danych osobowych w Legavi jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania jednego lub większej liczby celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wraz z okresem ich przechowywania 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) są przetwarzane przez Administratora w celu: 

 1. dostarczania, gromadzenia i udostępniania treści w Serwisie (art. 6 ust 1 lit f RODO) – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie Serwisu Legavi. 

 2. obsługi dokonanej Rezerwacji, aby umożliwić Profesjonaliście świadczenie usług – takie przetwarzanie danych osobowych osobowych jest konieczne do realizacji zamówionej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po złożeniu żądania dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Legavi udostępnimy Twoje dane osobowe Profesjonaliście, aby mógł świadczyć usługi bezpośrednio na Twoją rzecz. Będziemy przechowywać te dane osobowe i udostępnimy je Profesjonaliście lub Kancelarii, która zatrudnia Profesjonalistę lub która będzie świadczyć usługi. W momencie, gdy udostępniamy Twoje dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Profesjonalisty lub Kancelarii w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie. Dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Legavi z Klientami lub Profesjonalistami. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. 

 3. wysyłania informacji dotyczących dokonanej Rezerwacji za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (e-mail i/lub SMS), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypomnienia o terminie Rezerwacji są istotnym elementem modelu biznesowego Administratora oraz świadczonych przez niego usług. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 4. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej, związanej z wykonywanymi usługami (np. udzielania odpowiedzi na pytania złożone przez formularz kontaktowy czy wiadomość e-mail itp.), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe są przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. udzielenia odpowiedzi na zapytanie związane  z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane są przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

 6. prowadzenia kontaktów telefonicznych bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możemy Cię w uzasadnionych przypadkach powiadomić o odwołaniu Rezerwacji, zmianie jego terminu czy prośby o potwierdzenie. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi oraz praw wynikających z zawartych umów, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. zamieszczania opinii – w stosunku do danych widocznych na Legavi przy zamieszczonej opinii, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz weryfikacji tożsamości osoby dodającej opinię w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Należy mieć świadomość, że opinie są publicznie dostępne w naszym serwisie. Opinie nie będą anonimizowane i będą dostępne dla wszystkich korzystających z naszych Usług (przy użyciu imienia dodającego opinię oraz pierwszej litery nazwiska np. “Edyta L.”).

 8. interakcji użytkowników na publicznych profilach Administratora w social mediach (Facebook, Linkedin i Instagram) oraz efektywnego prowadzenia tych profili poprzez informowanie użytkowników o działalności oraz aktywności Administratora, w tym promowanie różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług oraz ewentualnie na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu, w tym usunięcia przez Użytkownika komentarza czy polubienia na ww. publicznych platformach lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Należy mieć na uwadze, że zasady odnoszące się do strony/fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 9. badania satysfakcji z oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na budowaniu wizerunku oraz marki Legavi oraz możliwości zapoznania się z potrzebami klientów oraz rynku. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 10. realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przez okres pięciu lat od zakończenia danego roku rozliczeniowego.

 11. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu trwania postępowań, do czasu prawomocnego zakończenia toczących się postępowań lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 12. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu określonego w odpowiednich przepisach prawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez Profesjonalistę 

Będziemy przechowywać dane osobowe i udostępnimy je naszym Profesjonalistom lub Kancelarii, która zatrudnia Profesjonalistę lub która będzie przeprowadzać poradę prawną. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe Profesjonaliście lub Kancelarii, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad prawnych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Profesjonalisty lub Kancelarii w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie.

Będziesz mógł też odrębnie udzielić zgód Profesjonaliście albo Kancelarii na przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom przez Legavi tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: 

 1. Profesjonalistom, 

 2. Kancelariom, 

 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (m.in. generowaniem przypomnień SMS o Poradzie czy wiadomości e-mail z prośbą o opinię), 

 4. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, 

 5. podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, 

 6. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, 

 7. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, 

 8. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

 9. podmiotom współpracującym przy realizacji umowy, 

 10. innym podwykonawcom oraz podmiotom wspierającym Legavi w realizacji celów przetwarzania.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

 2. prawo do otrzymania kopii danych na podstawie art. 15 ust. 3 RODO;

 3. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

 4. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

 6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient może skorzystać z praw opisanych powyżej kontaktując się z Administratorem na adres kontakt@legavi.pl bądź listownie na adres siedziby Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

Automatyzacja

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (m.in. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja komisji europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez komisję europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

/

Regulamin

/

Regulamin

Polityka Prywatności i plików „cookies”

Polityka Prywatności i plików „cookies”