Legalny Monitoring dla NIE-pracodawcy. Seria RODO.

30 lis 2023

Legalny Monitoring dla NIE-pracodawcy. Seria RODO.

30 lis 2023

Legalny Monitoring dla NIE-pracodawcy. Seria RODO.

30 lis 2023

Zastanawiasz się nad zamontowaniem kamer w swojej firmie, a nie zatrudniasz nikogo w oparciu o umowę o pracę?

Jeśli jesteś nie jesteś pracodawcą, to Twoje obowiązki wynikają wprost z RODO, a nie z Kodeksu Pracy.

Poniżej kilka wskazówek na co należy zwrócić uwagę, aby zamontować monitoring zgodnie z prawem (RODO).

1️⃣ Nagrywaj tylko obraz

Zapisowi monitoringu powinien podlegać jedynie obraz (wizja), a nie dźwięk (fonia). Prezes UODO jasno wskazuje, że uprawnienie do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne.

Stosowanie rejestracji dźwięku może zostać natomiast uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną.

2️⃣ Zadbaj o podstawę przetwarzania oraz cel

Przesłankę do zainstalowania kamer stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawnie uzasadniony interes administratora powinien polegać na zapewnieniu bezpieczeństwa w firmie albo ochronie mienia.

Oba te elementy powinny się znaleźć w klauzuli informacyjnej dla klienta.

3️⃣ Ustal obszar nagrań i czas ich przechowywania

Monitoring powinien być tak skierowany i umiejętnie ustawiony, aby jak najmniej osób trzecich znajdowało się w jego zasięgu. Unikaj monitorowania obszarów, w których ludzie mogą oczekiwać prywatności, takich jak toalety czy pomieszczenia socjalne.

Okres przechowywania nagrań powinien być jasno zdefiniowany. Nagrania powinny być na bieżąco usuwane po ustaniu celu ich zbierania. Usuwaj nagrania na bieżąco, przechowuj je zgodnie z przepisami prawa, minimalizując okres retencji do niezbędnego minimum.

4️⃣ Powiadom osoby nagrywane

Prawidłowo zastosowany monitoring wizyjny wymaga poinformowania osób ujętych na nagraniach o tożsamości administratora danych oraz innych informacjach wynikających z art. 13 RODO, takich jak podstawa przetwarzania, cel, czas.

Monitoring powinien też być wyraźnie oznaczony – osoba wchodząca na obszar objęty monitoringiem musi być tego świadoma. Poinformuj zatem osoby trzecie o monitoringu, umieszczając odpowiednie oznaczenia i informacje o monitoringu w widocznym miejscu.

5️⃣ Cykliczna analiza

Ze względu na wyjątkowo inwazyjny charakter monitoringu wizyjnego każda firma powinna cyklicznie dokonywać analizy w zakresie potrzeby jego zastosowania.

Do usłyszenia.

Zastanawiasz się nad zamontowaniem kamer w swojej firmie, a nie zatrudniasz nikogo w oparciu o umowę o pracę?

Jeśli jesteś nie jesteś pracodawcą, to Twoje obowiązki wynikają wprost z RODO, a nie z Kodeksu Pracy.

Poniżej kilka wskazówek na co należy zwrócić uwagę, aby zamontować monitoring zgodnie z prawem (RODO).

1️⃣ Nagrywaj tylko obraz

Zapisowi monitoringu powinien podlegać jedynie obraz (wizja), a nie dźwięk (fonia). Prezes UODO jasno wskazuje, że uprawnienie do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne.

Stosowanie rejestracji dźwięku może zostać natomiast uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną.

2️⃣ Zadbaj o podstawę przetwarzania oraz cel

Przesłankę do zainstalowania kamer stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawnie uzasadniony interes administratora powinien polegać na zapewnieniu bezpieczeństwa w firmie albo ochronie mienia.

Oba te elementy powinny się znaleźć w klauzuli informacyjnej dla klienta.

3️⃣ Ustal obszar nagrań i czas ich przechowywania

Monitoring powinien być tak skierowany i umiejętnie ustawiony, aby jak najmniej osób trzecich znajdowało się w jego zasięgu. Unikaj monitorowania obszarów, w których ludzie mogą oczekiwać prywatności, takich jak toalety czy pomieszczenia socjalne.

Okres przechowywania nagrań powinien być jasno zdefiniowany. Nagrania powinny być na bieżąco usuwane po ustaniu celu ich zbierania. Usuwaj nagrania na bieżąco, przechowuj je zgodnie z przepisami prawa, minimalizując okres retencji do niezbędnego minimum.

4️⃣ Powiadom osoby nagrywane

Prawidłowo zastosowany monitoring wizyjny wymaga poinformowania osób ujętych na nagraniach o tożsamości administratora danych oraz innych informacjach wynikających z art. 13 RODO, takich jak podstawa przetwarzania, cel, czas.

Monitoring powinien też być wyraźnie oznaczony – osoba wchodząca na obszar objęty monitoringiem musi być tego świadoma. Poinformuj zatem osoby trzecie o monitoringu, umieszczając odpowiednie oznaczenia i informacje o monitoringu w widocznym miejscu.

5️⃣ Cykliczna analiza

Ze względu na wyjątkowo inwazyjny charakter monitoringu wizyjnego każda firma powinna cyklicznie dokonywać analizy w zakresie potrzeby jego zastosowania.

Do usłyszenia.

Zastanawiasz się nad zamontowaniem kamer w swojej firmie, a nie zatrudniasz nikogo w oparciu o umowę o pracę?

Jeśli jesteś nie jesteś pracodawcą, to Twoje obowiązki wynikają wprost z RODO, a nie z Kodeksu Pracy.

Poniżej kilka wskazówek na co należy zwrócić uwagę, aby zamontować monitoring zgodnie z prawem (RODO).

1️⃣ Nagrywaj tylko obraz

Zapisowi monitoringu powinien podlegać jedynie obraz (wizja), a nie dźwięk (fonia). Prezes UODO jasno wskazuje, że uprawnienie do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne.

Stosowanie rejestracji dźwięku może zostać natomiast uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną.

2️⃣ Zadbaj o podstawę przetwarzania oraz cel

Przesłankę do zainstalowania kamer stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawnie uzasadniony interes administratora powinien polegać na zapewnieniu bezpieczeństwa w firmie albo ochronie mienia.

Oba te elementy powinny się znaleźć w klauzuli informacyjnej dla klienta.

3️⃣ Ustal obszar nagrań i czas ich przechowywania

Monitoring powinien być tak skierowany i umiejętnie ustawiony, aby jak najmniej osób trzecich znajdowało się w jego zasięgu. Unikaj monitorowania obszarów, w których ludzie mogą oczekiwać prywatności, takich jak toalety czy pomieszczenia socjalne.

Okres przechowywania nagrań powinien być jasno zdefiniowany. Nagrania powinny być na bieżąco usuwane po ustaniu celu ich zbierania. Usuwaj nagrania na bieżąco, przechowuj je zgodnie z przepisami prawa, minimalizując okres retencji do niezbędnego minimum.

4️⃣ Powiadom osoby nagrywane

Prawidłowo zastosowany monitoring wizyjny wymaga poinformowania osób ujętych na nagraniach o tożsamości administratora danych oraz innych informacjach wynikających z art. 13 RODO, takich jak podstawa przetwarzania, cel, czas.

Monitoring powinien też być wyraźnie oznaczony – osoba wchodząca na obszar objęty monitoringiem musi być tego świadoma. Poinformuj zatem osoby trzecie o monitoringu, umieszczając odpowiednie oznaczenia i informacje o monitoringu w widocznym miejscu.

5️⃣ Cykliczna analiza

Ze względu na wyjątkowo inwazyjny charakter monitoringu wizyjnego każda firma powinna cyklicznie dokonywać analizy w zakresie potrzeby jego zastosowania.

Do usłyszenia.