Dlaczego czysty rejestr naruszeń budzi podjerzenia? Seria RODO.

3 gru 2023

Dlaczego czysty rejestr naruszeń budzi podjerzenia? Seria RODO.

3 gru 2023

Dlaczego czysty rejestr naruszeń budzi podjerzenia? Seria RODO.

3 gru 2023

Czysty Rejestr Naruszeń RODO - Dlaczego budzi podejrzenia? 🚨 🚩

Rejestr naruszeń to kluczowy element dokumentacji RODO. Każda organizacja (firma) powinna posiadać rejestr naruszeń i na bieżąco go aktualizować. Należy w nim wpisywać wszelkie naruszenia danych osobowych. Nawet te niewymagające zgłoszenia.


1️⃣ Brak Zgłoszeń - Fakty czy Fikcja?

Organ nadzoru może się zastanawiać, czy brak zgłoszeń naruszeń wynika z rzeczywistej sytuacji, czy też jest to celowe zatajenie incydentów.

2️⃣ Zgodność z Obowiązkiem Zgłaszania

Przedsiębiorstwa są zobowiązane zgłaszać poważne naruszenia RODO. Pusty rejestr może wzbudzić pytania dotyczące zgodności z tym obowiązkiem. Organ może zacząć analizować, czy procedury zgłaszania naruszeń są wystarczająco skuteczne.

3️⃣ Ryzyko Zlekceważenia Incydentów:

Organ może obawiać się, że brak wpisów sugeruje, iż przedsiębiorstwo nieprawidłowo ocenia czy zlekceważa potencjalne naruszenia.


Co możesz zrobić?

📝 Upewnijcie się, że prowadzicie dokładną ewidencję wszystkich incydentów, nawet tych, które wydają się nieznaczące.

🚨 Zapewnijcie, że wasi pracownicy są świadomi obowiązku zgłaszania incydentów RODO i są przeszkoleni w zakresie procedur postępowania.


Możliwe konsekwencje:


💥 nałożenie kar administracyjnych przez organ nadzoru
💥 odpowiedzialność cywilnoprawna
💥 odpowiedzialność karna (wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych)
Dlatego tak ważne jest, aby mieć rejestr i prawidłowo go uzupełniać.

Dlatego tak ważne jest, aby mieć rejestr i prawidłowo go uzupełniać.


W jakiej formie prowadzić rejestr?

Prawo nie nakazuje prowadzenia rejestru w żadnej szczególnej formie.

ALE

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem wg nas pozostaje prowadzenie rejestru w formie elektronicznej. Pozwala to na łatwą aktualizację dokumentu oraz ewentualne jego przesłanie/wydrukowanie w razie kontroli organu.

Do usłyszenia.

Czysty Rejestr Naruszeń RODO - Dlaczego budzi podejrzenia? 🚨 🚩

Rejestr naruszeń to kluczowy element dokumentacji RODO. Każda organizacja (firma) powinna posiadać rejestr naruszeń i na bieżąco go aktualizować. Należy w nim wpisywać wszelkie naruszenia danych osobowych. Nawet te niewymagające zgłoszenia.


1️⃣ Brak Zgłoszeń - Fakty czy Fikcja?

Organ nadzoru może się zastanawiać, czy brak zgłoszeń naruszeń wynika z rzeczywistej sytuacji, czy też jest to celowe zatajenie incydentów.

2️⃣ Zgodność z Obowiązkiem Zgłaszania

Przedsiębiorstwa są zobowiązane zgłaszać poważne naruszenia RODO. Pusty rejestr może wzbudzić pytania dotyczące zgodności z tym obowiązkiem. Organ może zacząć analizować, czy procedury zgłaszania naruszeń są wystarczająco skuteczne.

3️⃣ Ryzyko Zlekceważenia Incydentów:

Organ może obawiać się, że brak wpisów sugeruje, iż przedsiębiorstwo nieprawidłowo ocenia czy zlekceważa potencjalne naruszenia.


Co możesz zrobić?

📝 Upewnijcie się, że prowadzicie dokładną ewidencję wszystkich incydentów, nawet tych, które wydają się nieznaczące.

🚨 Zapewnijcie, że wasi pracownicy są świadomi obowiązku zgłaszania incydentów RODO i są przeszkoleni w zakresie procedur postępowania.


Możliwe konsekwencje:


💥 nałożenie kar administracyjnych przez organ nadzoru
💥 odpowiedzialność cywilnoprawna
💥 odpowiedzialność karna (wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych)
Dlatego tak ważne jest, aby mieć rejestr i prawidłowo go uzupełniać.

Dlatego tak ważne jest, aby mieć rejestr i prawidłowo go uzupełniać.


W jakiej formie prowadzić rejestr?

Prawo nie nakazuje prowadzenia rejestru w żadnej szczególnej formie.

ALE

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem wg nas pozostaje prowadzenie rejestru w formie elektronicznej. Pozwala to na łatwą aktualizację dokumentu oraz ewentualne jego przesłanie/wydrukowanie w razie kontroli organu.

Do usłyszenia.

Czysty Rejestr Naruszeń RODO - Dlaczego budzi podejrzenia? 🚨 🚩

Rejestr naruszeń to kluczowy element dokumentacji RODO. Każda organizacja (firma) powinna posiadać rejestr naruszeń i na bieżąco go aktualizować. Należy w nim wpisywać wszelkie naruszenia danych osobowych. Nawet te niewymagające zgłoszenia.


1️⃣ Brak Zgłoszeń - Fakty czy Fikcja?

Organ nadzoru może się zastanawiać, czy brak zgłoszeń naruszeń wynika z rzeczywistej sytuacji, czy też jest to celowe zatajenie incydentów.

2️⃣ Zgodność z Obowiązkiem Zgłaszania

Przedsiębiorstwa są zobowiązane zgłaszać poważne naruszenia RODO. Pusty rejestr może wzbudzić pytania dotyczące zgodności z tym obowiązkiem. Organ może zacząć analizować, czy procedury zgłaszania naruszeń są wystarczająco skuteczne.

3️⃣ Ryzyko Zlekceważenia Incydentów:

Organ może obawiać się, że brak wpisów sugeruje, iż przedsiębiorstwo nieprawidłowo ocenia czy zlekceważa potencjalne naruszenia.


Co możesz zrobić?

📝 Upewnijcie się, że prowadzicie dokładną ewidencję wszystkich incydentów, nawet tych, które wydają się nieznaczące.

🚨 Zapewnijcie, że wasi pracownicy są świadomi obowiązku zgłaszania incydentów RODO i są przeszkoleni w zakresie procedur postępowania.


Możliwe konsekwencje:


💥 nałożenie kar administracyjnych przez organ nadzoru
💥 odpowiedzialność cywilnoprawna
💥 odpowiedzialność karna (wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych)
Dlatego tak ważne jest, aby mieć rejestr i prawidłowo go uzupełniać.

Dlatego tak ważne jest, aby mieć rejestr i prawidłowo go uzupełniać.


W jakiej formie prowadzić rejestr?

Prawo nie nakazuje prowadzenia rejestru w żadnej szczególnej formie.

ALE

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem wg nas pozostaje prowadzenie rejestru w formie elektronicznej. Pozwala to na łatwą aktualizację dokumentu oraz ewentualne jego przesłanie/wydrukowanie w razie kontroli organu.

Do usłyszenia.