Czy klauzula RODO jest obowiązkowa w 2024? Seria RODO.

1 sty 2024

Czy klauzula RODO jest obowiązkowa w 2024? Seria RODO.

1 sty 2024

Czy klauzula RODO jest obowiązkowa w 2024? Seria RODO.

1 sty 2024

Jak poprawnie dodać klauzulę RODO do CV 2024 – Praktyczny przewodnik.

Czy zgoda RODO jest obowiązkowa?

Umieszczenie klauzuli RODO w CV nie jest obowiązkowe w każdym przypadku, jednak jej obecność często jest konieczna do legalnego przetwarzania danych osobowych przez dział HR w celach rekrutacyjnych.

Zgoda RODO nie jest wymagana w CV, gdy kandydat wysyła swoje CV drogą mailową. Wysłanie wówczas zgłoszenia swojej kandydatury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby aktualnej rekrutacji.

Podstawowa zasada: Wysłanie swojego CV mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma konieczności umieszczać zatem klauzuli RODO.

Również nie jest konieczne zamieszczenie klauzuli RODO, gdy aplikant ubiega się o pracę poza terytorium Unii Europejskiej.


Także klauzula RODO nie jest obowiązkowa chyba, że…
  • Kandydat dostarcza swoje CV osobiście (np. do siedziby rekrutera) albo przez osobę trzecią w formie fizycznej

  • Pracodawca zaznaczył w ogłoszeniu rekrutacyjnym potrzebę dodania klauzuli, kandydat jest zobowiązany umieścić ją w swoim CV.


Wzór klauzuli RODO do CV 2024

O ile nie zachodzą wyjątki wskazane wyżej, klauzula RODO w CV jest niezbędna do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Standardowy wzór klauzuli RODO może brzmieć:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."

Zawansowany wzór klauzuli uwzględnia ustalenia prawne:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)."


Klauzula RODO w CV po angielsku i niemiecku 2024

1️⃣ Użycie przestarzałych wersji klauzuli RODO może być niewłaściwe; należy stosować aktualne formuły zgodne z RODO, takie jak te określone w rozporządzeniu UE 2016/679.

2️⃣ W CV napisanym po angielsku przeznaczonym na rynek polski, konieczne jest zawarcie klauzuli RODO, nawet jeśli aplikujemy do zagranicznej firmy działającej w Polsce.

Podstawowy wzór klauzuli RODO w języku angielskim może brzmieć:

'I hereby give consent for my personal data to be processed by [company name] for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying.'

Bardziej kompleksowa wersja klauzuli w angielskim CV może zawierać:

'I agree to the processing of personal data provided in this document for realizing the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 and in agreement with Regulation (EU) 2016/679...'.

Przykładowa klauzula RODO po niemiecku to:

'Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden.'

Szczegółowy przykład klauzuli RODO w CV po niemiecku może wyglądać jak:

'Hiermit willige ich in die Verarbeitung der in diesem Dokument bereitgestellten persönlichen Daten für die Realisierung des Rekrutierungsprozesses gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 27. April 2016 ein.'


Dodatkowe rady

1️⃣ Klauzula RODO powinna być umieszczona w stopce dokumentu, zarówno w CV, jak i liście motywacyjnym.

2️⃣ Jeśli CV zajmuje więcej niż jedną stronę A4, klauzula RODO powinna być umieszczona na każdej stronie dokumentu.

3️⃣ Najlepszym miejscem na umieszczenie klauzuli RODO jest dolna część dokumentu, czyli stopka

4️⃣ Klauzula o ochronie danych osobowych powinna być zapisana mniejszą czcionką niż reszta tekstu CV, aby nie dominowała nad pozostałymi informacjami, jednocześnie pozostając czytelna i zalecany rozmiar to 6-8 punktów.


Klauzula RODO w CV na przyszłe rekrutacje

Dołączenie rozszerzonej klauzuli na potrzeby przyszłych rekrutacji może zwiększyć szansę na kontakt w przypadku kolejnych ofert pracy, gdyż pokazuje proaktywne podejście i zrozumienie potrzeb firmy.

Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje pozwala kandydatom na włączenie ich CV do bazy talentów pracodawcy, co może przynieść obopólne korzyści w postaci oszczędności czasu i zasobów.

Rozszerzenie klauzuli pozwala pracodawcy na przechowywanie danych osobowych kandydata przez dłuższy czas niż standardowy okres rekrutacji, otwierając dla kandydata więcej możliwości.

Kandydaci wyrażający zgodę na przyszłe rekrutacje wykazują długoterminowe zainteresowanie firmą, co może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie ich zaangażowania i zgodności z celami organizacji.

Dodanie klauzuli na przyszłe rekrutacje demonstruje pracodawcy otwartość na rozważenie kandydata do różnych stanowisk i pozwala na zachowanie CV dla przyszłych możliwości.

Przykładem klauzuli na potrzeby przyszłych rekrutacji może być sformułowanie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Alternatywna klauzula obejmująca przyszłe procesy rekrutacyjne mogłaby brzmieć:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę."

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego pracodawcy są zwykle zobowiązani do usunięcia danych osobowych kandydatów, którzy nie zostali wybrani, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych dla przyszłych rekrutacji.

Żądanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV jest bezpodstawne, chyba że chodzi o przetwarzanie danych wrażliwych lub przechowywanie danych dla kolejnych rekrutacji.


Do usłyszenia.

Jak poprawnie dodać klauzulę RODO do CV 2024 – Praktyczny przewodnik.

Czy zgoda RODO jest obowiązkowa?

Umieszczenie klauzuli RODO w CV nie jest obowiązkowe w każdym przypadku, jednak jej obecność często jest konieczna do legalnego przetwarzania danych osobowych przez dział HR w celach rekrutacyjnych.

Zgoda RODO nie jest wymagana w CV, gdy kandydat wysyła swoje CV drogą mailową. Wysłanie wówczas zgłoszenia swojej kandydatury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby aktualnej rekrutacji.

Podstawowa zasada: Wysłanie swojego CV mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma konieczności umieszczać zatem klauzuli RODO.

Również nie jest konieczne zamieszczenie klauzuli RODO, gdy aplikant ubiega się o pracę poza terytorium Unii Europejskiej.


Także klauzula RODO nie jest obowiązkowa chyba, że…
  • Kandydat dostarcza swoje CV osobiście (np. do siedziby rekrutera) albo przez osobę trzecią w formie fizycznej

  • Pracodawca zaznaczył w ogłoszeniu rekrutacyjnym potrzebę dodania klauzuli, kandydat jest zobowiązany umieścić ją w swoim CV.


Wzór klauzuli RODO do CV 2024

O ile nie zachodzą wyjątki wskazane wyżej, klauzula RODO w CV jest niezbędna do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Standardowy wzór klauzuli RODO może brzmieć:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."

Zawansowany wzór klauzuli uwzględnia ustalenia prawne:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)."


Klauzula RODO w CV po angielsku i niemiecku 2024

1️⃣ Użycie przestarzałych wersji klauzuli RODO może być niewłaściwe; należy stosować aktualne formuły zgodne z RODO, takie jak te określone w rozporządzeniu UE 2016/679.

2️⃣ W CV napisanym po angielsku przeznaczonym na rynek polski, konieczne jest zawarcie klauzuli RODO, nawet jeśli aplikujemy do zagranicznej firmy działającej w Polsce.

Podstawowy wzór klauzuli RODO w języku angielskim może brzmieć:

'I hereby give consent for my personal data to be processed by [company name] for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying.'

Bardziej kompleksowa wersja klauzuli w angielskim CV może zawierać:

'I agree to the processing of personal data provided in this document for realizing the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 and in agreement with Regulation (EU) 2016/679...'.

Przykładowa klauzula RODO po niemiecku to:

'Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden.'

Szczegółowy przykład klauzuli RODO w CV po niemiecku może wyglądać jak:

'Hiermit willige ich in die Verarbeitung der in diesem Dokument bereitgestellten persönlichen Daten für die Realisierung des Rekrutierungsprozesses gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 27. April 2016 ein.'


Dodatkowe rady

1️⃣ Klauzula RODO powinna być umieszczona w stopce dokumentu, zarówno w CV, jak i liście motywacyjnym.

2️⃣ Jeśli CV zajmuje więcej niż jedną stronę A4, klauzula RODO powinna być umieszczona na każdej stronie dokumentu.

3️⃣ Najlepszym miejscem na umieszczenie klauzuli RODO jest dolna część dokumentu, czyli stopka

4️⃣ Klauzula o ochronie danych osobowych powinna być zapisana mniejszą czcionką niż reszta tekstu CV, aby nie dominowała nad pozostałymi informacjami, jednocześnie pozostając czytelna i zalecany rozmiar to 6-8 punktów.


Klauzula RODO w CV na przyszłe rekrutacje

Dołączenie rozszerzonej klauzuli na potrzeby przyszłych rekrutacji może zwiększyć szansę na kontakt w przypadku kolejnych ofert pracy, gdyż pokazuje proaktywne podejście i zrozumienie potrzeb firmy.

Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje pozwala kandydatom na włączenie ich CV do bazy talentów pracodawcy, co może przynieść obopólne korzyści w postaci oszczędności czasu i zasobów.

Rozszerzenie klauzuli pozwala pracodawcy na przechowywanie danych osobowych kandydata przez dłuższy czas niż standardowy okres rekrutacji, otwierając dla kandydata więcej możliwości.

Kandydaci wyrażający zgodę na przyszłe rekrutacje wykazują długoterminowe zainteresowanie firmą, co może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie ich zaangażowania i zgodności z celami organizacji.

Dodanie klauzuli na przyszłe rekrutacje demonstruje pracodawcy otwartość na rozważenie kandydata do różnych stanowisk i pozwala na zachowanie CV dla przyszłych możliwości.

Przykładem klauzuli na potrzeby przyszłych rekrutacji może być sformułowanie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Alternatywna klauzula obejmująca przyszłe procesy rekrutacyjne mogłaby brzmieć:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę."

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego pracodawcy są zwykle zobowiązani do usunięcia danych osobowych kandydatów, którzy nie zostali wybrani, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych dla przyszłych rekrutacji.

Żądanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV jest bezpodstawne, chyba że chodzi o przetwarzanie danych wrażliwych lub przechowywanie danych dla kolejnych rekrutacji.


Do usłyszenia.

Jak poprawnie dodać klauzulę RODO do CV 2024 – Praktyczny przewodnik.

Czy zgoda RODO jest obowiązkowa?

Umieszczenie klauzuli RODO w CV nie jest obowiązkowe w każdym przypadku, jednak jej obecność często jest konieczna do legalnego przetwarzania danych osobowych przez dział HR w celach rekrutacyjnych.

Zgoda RODO nie jest wymagana w CV, gdy kandydat wysyła swoje CV drogą mailową. Wysłanie wówczas zgłoszenia swojej kandydatury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby aktualnej rekrutacji.

Podstawowa zasada: Wysłanie swojego CV mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma konieczności umieszczać zatem klauzuli RODO.

Również nie jest konieczne zamieszczenie klauzuli RODO, gdy aplikant ubiega się o pracę poza terytorium Unii Europejskiej.


Także klauzula RODO nie jest obowiązkowa chyba, że…
  • Kandydat dostarcza swoje CV osobiście (np. do siedziby rekrutera) albo przez osobę trzecią w formie fizycznej

  • Pracodawca zaznaczył w ogłoszeniu rekrutacyjnym potrzebę dodania klauzuli, kandydat jest zobowiązany umieścić ją w swoim CV.


Wzór klauzuli RODO do CV 2024

O ile nie zachodzą wyjątki wskazane wyżej, klauzula RODO w CV jest niezbędna do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Standardowy wzór klauzuli RODO może brzmieć:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."

Zawansowany wzór klauzuli uwzględnia ustalenia prawne:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)."


Klauzula RODO w CV po angielsku i niemiecku 2024

1️⃣ Użycie przestarzałych wersji klauzuli RODO może być niewłaściwe; należy stosować aktualne formuły zgodne z RODO, takie jak te określone w rozporządzeniu UE 2016/679.

2️⃣ W CV napisanym po angielsku przeznaczonym na rynek polski, konieczne jest zawarcie klauzuli RODO, nawet jeśli aplikujemy do zagranicznej firmy działającej w Polsce.

Podstawowy wzór klauzuli RODO w języku angielskim może brzmieć:

'I hereby give consent for my personal data to be processed by [company name] for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying.'

Bardziej kompleksowa wersja klauzuli w angielskim CV może zawierać:

'I agree to the processing of personal data provided in this document for realizing the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 and in agreement with Regulation (EU) 2016/679...'.

Przykładowa klauzula RODO po niemiecku to:

'Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden.'

Szczegółowy przykład klauzuli RODO w CV po niemiecku może wyglądać jak:

'Hiermit willige ich in die Verarbeitung der in diesem Dokument bereitgestellten persönlichen Daten für die Realisierung des Rekrutierungsprozesses gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 27. April 2016 ein.'


Dodatkowe rady

1️⃣ Klauzula RODO powinna być umieszczona w stopce dokumentu, zarówno w CV, jak i liście motywacyjnym.

2️⃣ Jeśli CV zajmuje więcej niż jedną stronę A4, klauzula RODO powinna być umieszczona na każdej stronie dokumentu.

3️⃣ Najlepszym miejscem na umieszczenie klauzuli RODO jest dolna część dokumentu, czyli stopka

4️⃣ Klauzula o ochronie danych osobowych powinna być zapisana mniejszą czcionką niż reszta tekstu CV, aby nie dominowała nad pozostałymi informacjami, jednocześnie pozostając czytelna i zalecany rozmiar to 6-8 punktów.


Klauzula RODO w CV na przyszłe rekrutacje

Dołączenie rozszerzonej klauzuli na potrzeby przyszłych rekrutacji może zwiększyć szansę na kontakt w przypadku kolejnych ofert pracy, gdyż pokazuje proaktywne podejście i zrozumienie potrzeb firmy.

Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje pozwala kandydatom na włączenie ich CV do bazy talentów pracodawcy, co może przynieść obopólne korzyści w postaci oszczędności czasu i zasobów.

Rozszerzenie klauzuli pozwala pracodawcy na przechowywanie danych osobowych kandydata przez dłuższy czas niż standardowy okres rekrutacji, otwierając dla kandydata więcej możliwości.

Kandydaci wyrażający zgodę na przyszłe rekrutacje wykazują długoterminowe zainteresowanie firmą, co może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie ich zaangażowania i zgodności z celami organizacji.

Dodanie klauzuli na przyszłe rekrutacje demonstruje pracodawcy otwartość na rozważenie kandydata do różnych stanowisk i pozwala na zachowanie CV dla przyszłych możliwości.

Przykładem klauzuli na potrzeby przyszłych rekrutacji może być sformułowanie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Alternatywna klauzula obejmująca przyszłe procesy rekrutacyjne mogłaby brzmieć:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę."

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego pracodawcy są zwykle zobowiązani do usunięcia danych osobowych kandydatów, którzy nie zostali wybrani, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych dla przyszłych rekrutacji.

Żądanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV jest bezpodstawne, chyba że chodzi o przetwarzanie danych wrażliwych lub przechowywanie danych dla kolejnych rekrutacji.


Do usłyszenia.