Co zawrzeć w umowie z programistą? Seria IP BOX.

19 gru 2023

Co zawrzeć w umowie z programistą? Seria IP BOX.

19 gru 2023

Co zawrzeć w umowie z programistą? Seria IP BOX.

19 gru 2023

Zawierając umowę z programistą lub korzystając z ulgi IP BOX, warto mieć w zanadrzu ‘Defense File’, którego częścią jest właśnie dobra umowa.

O to warto zadbać w umowie z kontrahentem:

✅ Dobrze opisany przedmiot umowy

✅ Przeniesienie praw autorskich albo ich licencji

✅ Wynagrodzenie za przeniesienie/licencję praw autorskich

ad. 1

W przedmiocie umowy powinno być wprost wskazane, że praca polega na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania.

Lub po prostu na pisaniu i tworzeniu kodu źródłowego.

ad. 2

W umowie powinien również znaleźć się paragraf o przeniesieniu praw autorskich do wytworzonego oprogramowania tudzież kodu źródłowego za wynagrodzeniem.

ad. 3

Oraz zapis, że wynagrodzenie, jakie Wam przysługuje jest tytułem przeniesienia lub licencji tych praw autorskich do oprogramowania.

Do usłyszenia!

Zawierając umowę z programistą lub korzystając z ulgi IP BOX, warto mieć w zanadrzu ‘Defense File’, którego częścią jest właśnie dobra umowa.

O to warto zadbać w umowie z kontrahentem:

✅ Dobrze opisany przedmiot umowy

✅ Przeniesienie praw autorskich albo ich licencji

✅ Wynagrodzenie za przeniesienie/licencję praw autorskich

ad. 1

W przedmiocie umowy powinno być wprost wskazane, że praca polega na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania.

Lub po prostu na pisaniu i tworzeniu kodu źródłowego.

ad. 2

W umowie powinien również znaleźć się paragraf o przeniesieniu praw autorskich do wytworzonego oprogramowania tudzież kodu źródłowego za wynagrodzeniem.

ad. 3

Oraz zapis, że wynagrodzenie, jakie Wam przysługuje jest tytułem przeniesienia lub licencji tych praw autorskich do oprogramowania.

Do usłyszenia!

Zawierając umowę z programistą lub korzystając z ulgi IP BOX, warto mieć w zanadrzu ‘Defense File’, którego częścią jest właśnie dobra umowa.

O to warto zadbać w umowie z kontrahentem:

✅ Dobrze opisany przedmiot umowy

✅ Przeniesienie praw autorskich albo ich licencji

✅ Wynagrodzenie za przeniesienie/licencję praw autorskich

ad. 1

W przedmiocie umowy powinno być wprost wskazane, że praca polega na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania.

Lub po prostu na pisaniu i tworzeniu kodu źródłowego.

ad. 2

W umowie powinien również znaleźć się paragraf o przeniesieniu praw autorskich do wytworzonego oprogramowania tudzież kodu źródłowego za wynagrodzeniem.

ad. 3

Oraz zapis, że wynagrodzenie, jakie Wam przysługuje jest tytułem przeniesienia lub licencji tych praw autorskich do oprogramowania.

Do usłyszenia!